הכלי החמישי הוא הצבת מחיר כספי על כל נפילה.

נהוג לומר ש"מה שלא נכנס דרך הראש ייכנס דרך הרגליים". הכוונה היא שכאשר למשהו יש מחיר מוחשי, בדרך כלל נחשוב פעמיים אם אנו מעוניינים ברווח שהוא נותן לנו על אף ההפסד שנחווה בגללו.

את הכלל הזה כדאי לאמץ גם לאתגר שלנו. המטרה היא להציב 'תג מחיר' כספי על כל נפילה. לדוגמה, אם נכנסתי לאתר פורנו וכדו' עליי לתת 50 שקלים לצדקה.

כדי שהכלי הזה יהיה יעיל יותר, כדאי לחבר אותו לכלי הקודם (פסק זמן) בצורה הזאת: אם נכנסתי לאתר פורנו – עליי לתת 50 שקלים; אך אם עשיתי את אחת מפעולות פסק הזמן ובכל זאת נפלתי, עליי לתת רק 10 שקלים.

ה'הנחה' שפעולות פסק הזמן יוצרות, עשויה לעודד אותך לעשות אותן גם ברגע של ניסיון.

אומרים שכסף מסובב את העולם. אז למה לא להיעזר בכוח החזק הזה גם לדברים טובים?

(כל אחד יקבע את גובה 'המחיר' לפי היכולות שלו ולפי מה שהוא יודע שיעזור לו.)

המטרה היא להציב 'תג מחיר' כספי על כל נפילה. לדוגמה, אם נכנסתי לאתר פורנו וכדו' עליי לתת 50 שקלים לצדקה.