אחד המחסומים הגדולים שמונעים מאתנו להתקדם בנושא הזה ובעוד המון נושאים בחיים הוא הייאוש. הרב ליאור לביא על מחסום הייאוש ועל הדרכים לזהות אותו ולהתמודד איתו.

ה' אוהב אותך.

כלל 1: לא משנה מה עשית, אם עכשיו אתה כואב את מה שהיה ורוצה לעשות שינוי, אתה כבר אהוב בעיני ה'. הרב ליאור לביא בכלל ראשון להתמודדות עם ייאוש.