עוצמתו ותפקידו של יצר העריות וההתמודדות הראויה עמו  – סיום

מה תעשה בשנה הבאה?

כוחו של יצר המין חזק מפני שבתוכו טמונים כוחות אדירים של יצירת חיים חדשים.

כאשר מצליח האדם לנצל את הכוחות הללו ליצירת חיים הרי שזכה להשתמש בהם כראוי, הסיפוק שלו בוודאי גדול ושכרו רב, אמנם בגלל העוצמות האדירות של יצר המין, בקלות גם ניתן להיכשל על ידי שימוש לא נכון בכוח היצר ולעשות מעשים שליליים ומיותרים.

פעמים רבות בעקבות החטאים והכישלונות בתחומי יצר המין נופל האדם לתסכול,לדיכאון ולייאוש והוא אינו מאמין שבכוחו להתרומם ולתקן את אשר עיוות. חיזוק לתסכוליו הוא מקבל מספרי מוסר חשובים שמפליגים בגנות חטאי יצר העריות ומציינים מסכת שלמה של ייסורים ומירוקים קשים כגון צומות ותעניות שרק בעזרתם יוכל אולי האדם החוטא לתקן את אשר עיוות.

רבי נחמן מברסלב בספרו ליקוטי הלכות מבאר את משמעות התיקונים הגדולים המובאים בספרי המוסר הקדושים מהם משמע כי דרך התשובה ארוכה היא ומפותלת :

"צריכין לידע שכל מה שכתוב בספר ראשית חכמה ושאר ספרי הקודש ..אין הכוונה בכל זה בכדי לרחק  את האדם מעבודתו יתברך ולהחליש דעתו ביותר חס וחלילה רק כוונתם הטובה הוא רק לקרב ולהזהיר את ישראל שיהיו קדושים וטהורים ויתרחקו אפילו מפגם כל שהוא…מעוצם היראה יחזק את עצמו לקיים דברי רבותינו זכרונם לברכה שהזהירונו להאמין בחסדו וטובו יתברך שאינו נפסק לעולם ולחזק את עצמו בכל עת להתחיל מחדש את עבודת ה'"

רבי נחמן מבאר כי  ספרי המוסר מעצימים את חומרת העבירה על מנת להרתיע את בני האדם מלהתקרב אל תחומה. התיקונים הרבים מבטאים את הקלקולים הגדולים שנגרמו על ידי החטאים. אבל יש להיזהר שלא להתייאש מתיקוני התשובה הרבים ומאפשרות החרטה והתיקון, שהרי אין מגמת ספרי המוסר לייאש חס וחלילה וברור שהם לא שוללים את אפשרות התשובה והתיקון.

השל"ה הקדוש בהתייחסותו לחטא הוצאת זרע לבטלה מעיר בחריפות כי אין חטא שאין עליו תשובה ומי שבשם הרצון לחנך נוקט בדרכי הפחדה וטוען כי לפעמים ננעלים שערי התשובה, הרי הוא חוטא ומחטיא וייתן על כך את הדין:

"אלו החסידים המחמירים לומר אין תיקון לחטא הזה רחמנא ליצלן כאשר שמעתי מפיהם, הם המרבים פושעים בישראל ומרחקים מלבו תחת כנפי השכינה. אשר בעל העוון רחנא ליצלן בשומעו אלה אומר אין תשובה לחצי דבר, וכאשר אבדתי אבדתי. ואלו גורמים גלות השכינה, ואינם נקרים חסידים כי אם חסרים, ועונשם גדול למאוד".

השל"ה מעיר כי על אף חומרת העבירה, הקדוש ברוך הוא סלל דרכי תשובה וכל מי שבא ליטהר מסיעיין בידו ולכן מי שאומר  שאין יכולת לשוב בתשובה עונשו גדול.

לפני מספר שנים בתקופה זאת של השנה ניגשתי לתלמיד כיתה י"ב ושאלתי אותו מה הוא מתכנן לעשות בשנה הבאה, ברור היה לי מתוך היכרותי את הבחור המיוחד באישיותו העדינה כי הוא מתכנן ללכת לישיבת הסדר ובה להמשיך ולהעצים את בניין עולמו המידותי והרוחני, בשאלתי רק רציתי לדעת באיזו ישיבה הוא מתכנן ללמוד. להפתעתי הרבה הוא ענה לי שהוא לא מחפש מסגרת המשך ישיבתית. שאלתי אותו בעדינות מה גרם לו לקבל החלטה כל כך משמעותית והוא ענה לי כי 'חבל לי על הזמן שאשקיע במסגרות תורניות גם ככה אני אבוד, אני יודע שאין לי סיכוי לחזור בתשובה ולנקות את הליכלוך הגדול שגרמתי בחטאיי (בתחום יצר המין) הרבים' ,שמעתי בקולו העדין את הכאב הגדול שמלווה אותו ואת הייאוש הגדול שהוא חש ביחס לאפשרות תיקון קלקולי העבר, הוא התייסר בחושבו כי ננעלו בפניו דלתות התשובה ואף הגיע למסקנות מרחיקות לכת בגלל הייאוש הגדול. שאלתי אותו אם הוא באמת רוצה לתקן ולהתקרב אל ה', הוא אמר לי שברור לו שכן, בישרתי לו כי קרוב ה' לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת, בוודאות אתה יכול לתקן את אשר קילקלת. אמרתי לו שיתחיל בזריזות לחפש ישיבה טובה לשנה הבאה כי עוד מעט פורים, אחר כך פסח ובגרויות ובלאגן…

הייאוש כתוצאה מהחטא והמחשבה שאין תיקון לקלקולים הם עצת היצר שמצליח לגרום לנזק גדול מאוד, לעומת מחשבת היצר, ההבנה כי כל עוד הנר דולק ניתן לתקן ותמיד ניתן להיות קרובים מאוד אל ה', היא בשורה גדולה בעולמו של עובד ה' והיא משמחת כל לב ונפש.

מאמר קודםעיניים שלי
מאמר הבאתסמונת האח הגדול
מערכת
יחזקאל שטלצר - מנהל ארגון 'שמור עיניך'. מומחה בעבודה עם נוער בסיכון. מחבר ספרים בתחום החינוך וההתבגרות (ממנהלי האתר) / הרב ליאור לביא: חבר ארגון 'מרכז הלכה והוראה', מלמד, מרצה וכותב בנושאי הלכה, אמונה, התבגרות וחינוך ופרסם ספרים ומאמרים בנושאים אלה (ממנהלי האתר)