עוצמתו ותפקידו של יצר העריות וההתמודדות הראויה עמו – חלק ב'

שאלה: למה הקב"ה לא ריחם עלינו קצת ולא נתן לנו את יצר המין במינון חלש יותר? היצר הזה הוא כל כך חזק וכל כך קשה להתמודד איתו, לכל מקום שהולכים, כל מה שעושים תמיד יצר זה נמצא ברקע, למה?!

תשובה:באמת חכמים ניסו לבטל את יצר המין! קשה מאוד להתמודד עם יצר זה. הגמרא במסכת יומא מביאה סיפור בו חכמים  מבקשים לבטל את יצר המין בגלל הנזקים האדירים שגרם. חכמים התפללו שיימסר יצר המין בידיהם ואכן היצר נמסר, בטרם היצר נמסר הם הוזהרו שלא להרוג את היצר מכיוון שהריגתו תגרום לאבדון העולם. לאחר שהיצר היה בידיהם הגמרא מספרת שהם חיפשו  בכל ארץ ישראל ביצה של תרנגולת ולא מצאו.

נשאלת השאלה, מדוע הוזהרו חכמים שלא יהרגו את היצר והלא כל מטרתם הייתה למנוע מהיצר לגרום לנזקים כל כך גדולים והריגתו תמנע ממנו מלהזיק? ועוד, מה הקשר בין זה שנמסר בידיהם יצר המין לכך שלא נמצאה ביצה בכל הארץ?

על מנת להבין את דברי הגמרא יש לבאר עקרון יסודי. כל כוח וכל יצר שקיימים בעולם ובאדם יכולים לשמש לחיוב ולשלילה. לדוגמה, בזכות יצר האכילה האדם רעב ומחויב לאכול ובכך לשמר את כוחות גופו, ובו זמנית מכוח יצר האכילה יכול האדם להגיע לידי רדיפה מוגזמת אחר אוכל ולידי זללנות נמוכה. החכמה הגדולה היא לדעת כיצד להשתמש בכל כוח ובכל יצר לטובה.

את העיקרון  החשוב שכל כוח יכול לשמש לחיוב ולשלילה מלמד אותנו רבי ישמעאל: 'תנא דבי רבי ישמעאל אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש אם אבן הוא נימוח אם ברזל הוא מתפוצץ',  רבי ישמעאל מכנה את יצר הרע 'מנוול', רבי ישמעאל לא מייעץ לבן אדם להרוג את המנוול, הוא גם לא מייעץ לו להילחם עמו מלחמת חורמה. רבי ישמעאל מייעץ למשוך את המנוול לבית המדרש שם יספוג את הדרכת התורה, בעזרתה הוא יימשך לכיוונים חיוביים. מהיצר תתפתח יצירה חיובית ומהמנוול יצאו חיים עדינים, חיים בריאים וחדשים.

ומדוע מתגלה כוחה של התאווה ביצרים השונים בעוצמות שונות? ניתן לומר כי  ככל שהכוח יותר מוסיף חיים הוא כך הוא מתגלה ביותר עוצמתיות, ישנם כוחות ויצרים שכל עניינם לבסס  את החיים ולשמור על  קיום האדם. יצר השינה עניינו לחזק את כוחות האדם, יצר הממון מאפשר לאדם להשיג כסף ולבסס את חייו, בזכות יצר האכילה האדם ירצה לאכול וכך ידאג לבריאותו ולשימור גופו וכו'. לא כן יצר המין.

ללא יצר המין העולם בהכרח יחדל מלהתקדם ומלהתפתח, העולם יתנוון. הכוח שמניע את כל העולם להמשכיות ייעצר. יצר המין הוא לא יצר שמתייחס רק לחיי ההווה אלא גם לחיים עתידיים! יצר המין עניינו לקרב בין איש לאישה, ובזכותו נוצרים חיים חדשים. יצר העריות חזק יותר מהיצרים האחרים מכיוון שככל שהיצר קשור לחיים ולמגמות נצחיות היצר חזק יותר ולכן הוזהרו חכמים בל יהרגו את יצר המין בגלל שעל ידי הריגתו הם אמנם יצליחו למנוע את הקלקולים שלו אבל בו זמנית הם יפסידו את העוצמות החיוביות שטמונות ביצר המין.

בגלל שהיצר הוא כל כך משמעותי, ממילא הנזקים שנגרמים מהיצר גם הם כל כך חזקים, היכן שיש עוצמה גדולה ישנה הזדמנות גדולה, ויש סיכון גדול. אם ינוצל היצר לכיוונים חיוביים יתגלו כוחות חיים אדירים, ואם ינוצל היצר לכיוונים שליליים יתגלו נזקים וקלקולים.

לסיכום:אין כוח שבשורשו הוא שלילי, החכמה הגדולה היא כיצד להשתמש בצורה הנכונה בכל כוח וכוח. יצר  הטוב ויצר הרע הוא אותו כוח בדיוק, שמשתמשים בו לשלילה הוא מתגלה כרע וכאשר משכילים להשתמש בו כראוי מתגלה הוא כטוב.יצר השינה מצד אחד מאפשר חידוש כוחות חיים אך מצד שני הוא יכול לגרור את האדם לעצלנות. יצר הממון מאפשר לאדם להתפרנס בכבוד אך בו זמנית יכול להוביל את האדם לרדיפת ממון ולקמצנות. יצר האכילה גורם לאדם לאכול ולחזק את כוחות גופו אך בגלל יצר האכילה יכול האדם לזלול ולאכול אכילה גסה לא הכרחית. בעזרת יצר המין ניתן להביא חיים חדשים לעולם אך בו זמנית בגלל יצר המין נגרמים קלקולים כזנות וכפריצות. כאשר כוח מתבטל מהעולם  בהכרח יש פה הפסד גדול שהרי ישנם פחות כוחות שניתן להשתמש בהם למגמות חיוביות.כאשר ניסו לבטל את יצר העריות הרי העולם חדל מלהתקדם וגם תרנגולת לא מטילה ביצים, וכל שכן שהאדם לא יכול להמשיך להביא חיים חדשים לעולם. אנחנו מבינים שהמצאות יצר המין באדם בעוצמה כל כך חזקה היא לא תקלה! אנחנו שמחים אוהבים ומודים לבורא עולם על שנטע בנו כוח אדיר ומופלא זה אשר בעזרתו אנחנו יכולים ליצור חיים ולהיות שותפים משמעותיים בבריאה. הביטויים השליליים של יצר העריות הם פסולת מכוערת של גרעין קדוש וטהור!

כיצד ראוי להשתמש עם יצר המין בצורה הנכונה על פי הדרכתה של תורה, בעזרת ה' בשבוע הבא.

מאמר קודםרק אני מתמודד?
מאמר הבאאיפוק זה כוח
מערכת
יחזקאל שטלצר - מנהל ארגון 'שמור עיניך'. מומחה בעבודה עם נוער בסיכון. מחבר ספרים בתחום החינוך וההתבגרות (ממנהלי האתר) / הרב ליאור לביא: חבר ארגון 'מרכז הלכה והוראה', מלמד, מרצה וכותב בנושאי הלכה, אמונה, התבגרות וחינוך ופרסם ספרים ומאמרים בנושאים אלה (ממנהלי האתר)