כיצד מתמודדים עם ההשפעה השלילית של האינטרנט? כיצד מונעים מילדינו לגלוש באתרים שליליים? הרב אלישע אבינר מציג את המחלוקת החינוכית בין הגישה המעדיפה סינון פנימי לבין זו המעדיפה סינון חיצוני ומציע אפשרות הכרעה בין השתיים.

כיצד מתמודדים עם ההשפעה השלילית של האינטרנט? כיצד מונעים מילדינו לגלוש באתרים שליליים? נזכיר שכל המחקרים שנעשו בשנים האחרונות מצביעים בצורה ברורה שהמוני בני נוער, כולל ילדים, פוקדים אתרים שליליים ביותר. הנתונים אינם מתייחסים לחשיפה בטעות לתמונות "לא צנועות" אלא לגלישה מכוונת באתרי זימה ולשהייה ממושכת בתוכם. על כך יש להוסיף את הסדרות ואת תכניות הריאליטי של ערוצי הטלוויזיה מהארץ ומחו"ל שיש בהן מסרים מתירניים מובהקים. בעבר הלא רחוק, בני הנוער הגיעו לאתרים אלו דרך המחשב הביתי, עתה הם מגיעים אליהם דרך האייפון האישי.

ככל הנראה, ישנם הורים רבים שאינם מודעים לתופעה חמורה זו או ממאנים להאמין שבתם החמודה או בנם המתוק גולשים באתרים קלוקלים. לכן הם אינם נוקפים אצבע ואינם משקיעים בהתמודדות חינוכית. ישנה קבוצה נוספת של הורים, אף היא רחבה מאוד, שמודעת לנזקים של גלישה פתוחה באינטרנט, אבל מתקשה להטיל את מרותה על ילדיה, חוששת מעימות חזיתי איתם שיוביל לנתק, לכן מרימה ידיים ומתפללת שהנזקים החינוכיים יהיו מינוריים.

במאמר זה, נתמקד בקבוצת ההורים שאיננה אדישה לתופעה ומבקשת להתמודד איתה. בקבוצה זו קיימת מחלוקת חינוכית עמוקה מהי ההתמודדות הנכונה – האם להעדיף סינון פנימי ולחנך אליו או להעדיף סינון חיצוני – ולחנך אליו?

מהו סינון פנימי? – יכולת להתמודד עם פיתויי האינטרנט, להתרחק מהשלילה ולבחור בטוב. מהו סינון חיצוני? – סינון טכנולוגי ומלאכותי באמצעות תוכנת סינון או ספק אינטרנט המסנן את התכנים.

אלו אומרים: השימוש בסינון חיצוני מעיד על חולשה. זה משדר מסר בעייתי: "אינך מסוגל להתגבר על יצרך לבד, אינך מסוגל לעמוד לבד והנך זקוק לקביים להישען עליהן". הסינון החיצוני פוטר את האדם מכל מאמץ והתמודדות, לכן הוא איננו אידיאלי. האידיאל הוא להתמודד עם השלילה ולהכריע אותה באמצעות השכל והתבונה האנושית, כיאה לאדם שנברא בצלם האלוקים. הסינון החיצוני משוּל לגדרות צאן המקיפות את הצאן לבל יברח החוצה. האידיאל הוא הסינון הפנימי, ללא עזרת אמצעים מלאכותיים. לכן משימתנו החינוכית היא להקנות לילדים ולבני הנוער יכולות של סינון פנימי, לפתח בהם עוצמות פנימיות להתמודד עם פיתויי האינטרנט, לנצח את היצר הרע, להכריע אותו ולבחור בטוב.

ואלו אומרים: סינון פנימי זהו "הלכתא למשיחא", זהו חזון רחוק. בינתיים, בני הנוער נפגעים, מטמאים את נפשם, מתעוותים אצלם מושגים בסיסיים על ערך משפחה וטיב היחסים בין בני זוג, ואין לשער את גודל הנזק לטווח רחוק. בני הנוער קרועים בתוכם בין נאמנותם לתורה ושאיפתם לטהרה ולקדושה לבין פיתויי האינטרנט. יש נערים ונערות שאינם מצליחים להכיל את הקרע הנפשי הגורם להם סבל כה רב, לכן הם בורחים מהתורה על מנת להשקיט את מצפונם ושוקעים בזוהמה. עלינו להציע להם פתרון ריאלי ולא לחלום על שלמות רחוקה שאינה ברת השגה. דרוש מענה מיידי, והוא נמצא בסינון החיצוני.

מי צודק? נדמה שמיותר להכריע בשאלה זו, מפני שניתן לקיים: מזה וגם מזה על תנח ידך, כלומר: לחנך הן לסינון פנימי והן לסינון חיצוני. שני סוגי הסינונים אינם סותרים זה את זה, לכן רצוי שהמענה החינוכי ישלב את שניהם. נעצים את בני הנוער ונפתח בהם יכולות סינון פנימי כאילו אין סינון חיצוני, וניעזר בסינון החיצוני כאילו איננו משקיעים בהעצמת אישיותם של בני הנוער.