נפלתי, מה עושים עכשיו? הרב יהושע שפירא על הגישה הנכונה להתמודדות לאחר נפילה.