למה חשוב לשמור על העיניים? הרב יהושע שפירא מסביר למה אנחנו שומרים את העיניים