כלל 3: "שבע יפול צדיק וקם" (משלי כד, טז).
מי שאיננו צדיק נופל ונשאר על הקרשים לתמיד, אבל הצדיק לא נשאר שם אלא קם, מנקה את האבק מהבגדים, וממשיך הלאה בראש מורם. הרב ליאור לביא בכלל שלישי להתמודדות עם ייאוש.