כלל 2:  ההוכחה הכי טובה שמה שעשית לא באמת מגדיר את מי שאתה היא עצם התחושה שלא טוב לך עכשיו ואתה רוצה לצאת מהמצב הזה. הרב ליאור לביא בכלל שני להתמודדות עם ייאוש.