אמרו לי שאסור לגעת בבנות ורציתי לדעת איפה זה כתוב ואם זה באמת חמור? —שמוליק

תשובה:

לשמוליק היקר שלום וברכה,

מקור האיסור לגעת באישה ללא קשר נישואין נכתב בספר ויקרא: "איש איש אל כל שאר בשרו, לא תקרבו לגלות ערוה, אני ה'" (ויקרא יח, ו). מפסוק זה למד הרמב"ם (איסו"ב כא, ו) שאסור מן התורה לגעת באשה המוגדרת ערוה (מלבד אם ואחות). הרמב"ן חלק על הרמב"ם והסביר שנגיעה היא איסור מדברי חכמים ואילו מן התורה נאסר רק מגע פיזי מיני.

[הדבר נלמד מפסוק נוסף: "ואל אשה בנדת טמאתה – לא תקרב לגלות ערותה" (ויקרא יח, יט). פסוק זה המדבר על איסור קרבה לאשה כאשר היא נדה, רלוונטי כיום לכל הנשים, המוגדרות מבחינה הלכתית כנדות (רמ"א יו"ד סימן קפג וראה גם שו"ע סימן קצה, ב)].

בין כך ובין כך זהו איסור חמור שיש להקפיד עליו מאוד והתועלת שלו בהתאם – גדולה מאוד ומשמעותית. את המגע הפיזי והקרבה האינטימית אנו שומרים מכל משמר למי שנקשור את חיינו בחייה מתוך מחויבות ואחריות ונחיה יחד בע"ה באושר ובשמחה.

בהצלחה!